SLIM-regeling

SLIM-Stimuleringsregeling

Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingenIn het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven… Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/20/%E2%82%AC50-miljoen-subsidie-voor-leren-en-ontwikkelen-in-mkb-start-2-maart

Continuïteit in ontwikkeling van medewerkers door middel van coaching en training tegen een minimale investering door zeer gunstige subsidieregeling dat klinkt te mooi om waar te zijn. Ik begin daarom maar bij het minst leuke nieuws;

Voorfinanciering

Als ondernemer wil je graag duidelijkheid en het liefst vooraf. Daarom ben ik gelijk eerlijk: het project zal door de ondernemer eerst voor gefinancierd moeten worden. Het aangezien het overheidsgeld betreft kan het uitbetalen tot wel een jaar duren. Zo dat is gezegd. Loop je als ondernemer dan al het risico? Nee. Je weet binnen 22 weken na de aanvraag of je een beschikking krijgt, dat wil zeggen een toezegging van de overheid dat ons project subsidiabel is. Je weet ook gelijk het bedrag, conform de begroting. Dit kan voor MKB bedrijven tot 50 medewerkers en max. 10 miljoen omzet per jr. (balans 2019 is leidend) wel 80% van het traject zijn. Ik zal je zo een rekenvoorbeeld tonen. Daarnaast is het zo dat voor de subsidie aanvraag nogal wat papierwerk nodig is. Ik besteed dit dan ook uit aan een expert om ervoor te zorgen dat we maximaal resultaat halen. Zijn kosten worden in rekening gebracht nadat de beschikking is afgegeven. Dat wil zeggen: op basis van de beschikking ontvang je als ondernemer een factuur, deze zal dus ook voorgefinancierd moeten worden.

Risico’s

Wanneer er geen toezegging (beschikking) komt worden er geen kosten door de subsidie expert in rekening gebracht; 100% no-cure-no-pay. Wanneer wij het traject wel gestart zijn, bijvoorbeeld de eerste gesprekken voor een bedrijfsscan hebben plaats gevonden, dan kunnen wij een plafond afspreken waardoor je zelf je maximale risico loopt. Er zijn een aantal situaties waarin je als ondernemer (extra) kosten krijgt, ik wil daar ook eerlijk over zijn. Een paar voorbeelden;

 • de beschikking is afgegeven op basis van een begroting: wordt er minder uitgegeven dan wordt de definitieve beschikking lager. Echter is de fee van de subsidie-expert gebaseerd op de beschikking en kan deze dus in verhouding hoger zijn.
 • de beschikking is afgegeven maar het project start niet binnen drie maanden of gaat helemaal niet door. Dan zijn de kosten van de subsidie aanvraag (fee over beschikking) voor de ondernemer.
 • bij de eindcontrole blijkt dat het project niet volgens de aanvraag is verlopen, de subsidie kan worden afgewezen. Dit is erg uitzonderlijk maar zijn we allemaal bij om dat te voorkomen. In dit geval zijn de gemaakte kosten wel voor de ondernemer.

Het goede nieuws

Misschien denk je; ‘alles leuk en aardig maar dat is mij te veel gedoe en risico’. Dan neem ik graag deze zorg weg met het goede nieuws; je kan in alles worden ontzorgt én de interne (directe) loonkosten van jou of een medewerker die bij dit project betrokken is kunnen zelfs opgevoerd worden voor de subsidie. Daarnaast is heb je vast al gelezen dat het project tot 80% vergoed kan worden, dat is echt uniek in ‘subsidieland’.  De overheid heeft er veel voor over om LLO – Leven Lang Ontwikkelen – in te voeren in het MKB. Deze regeling is dan ook voor de komende 5 (!) jaar aangekondigd en kan in maart en september worden aangevraagd tot 2025.

Waar kan ik het voor gebruiken

Er zijn vier activiteiten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Je moet wel kunnen uitleggen dat je deze activiteit(en) niet had ondernomen wanneer er geen subsidie voor beschikbaar was gesteld.

a. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

b. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;

c. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;

d. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf;

Subsidiabel zijn o.a. het in kaart brengen van de leerbehoefte in de onderneming en individuele loopbaanadviezen. Opleidingskosten zijn echter niet subsidiabel in deze regeling.

Wat doe ik niet

Antwoord d. Zoals je misschien op de infographic al hebt gezien had ik deze activiteit niet meegenomen.

Waarom zou je ervan gebruik maken

Het doel van de regeling is om het leren en ontwikkelen binnen het MKB te bevorderen. Ga bij jezelf na in hoeverre er aan scholing van medewerkers gedaan wordt. Zou je willen weten of hier verbetering mogelijk is ? Dan is het al nuttig om een project op te starten. De minimale project omvang is € 5000 (dat wil zeggen een eigen investering van € 1000, bij 80% vergoeding)

Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller van. Werknemers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. Elke MKB-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen. Per bedrijf bedraagt de subsidie maximaal €24.999,-.

Welke kosten zijn subsidiabel

a) Externe kosten (bijv. inhuren van een specialist, zoals ik);
b) Directe loonkosten (op basis van brutoloon, inclusief 13e maand, exclusief vakantiegeld en overige beloningen + 32% opslag en uitgaande van maximaal 1.720 uren per jaar);
c) Een toeslag van 15% over de kosten onder a. en b. opgeteld als tegemoetkoming in overige gemaakte kosten (overhead).

Rekenvoorbeeld
Kosten expert (Karlijn L’Ortye) € 15.000
Interne loonkosten € 3.000
Totaal bruto kosten € 18.000
Toegestane Opslag € 2.700
Aanvraag SLIM over € 20.700
Subsidie (80%) € 16.560

Op basis van een rekenmodel kunnen wij per situatie een nauwkeurige berekening maken.

Wat gaan we doen dan? 

Ik zou willen zeggen dat de mogelijkheden eindeloos zijn, maar dat is niet zo. Mijn dienstverlening sluit heel mooi aan op deze regeling. Alle aanvragen/ projecten zijn maatwerk. Maar om een beeld te geven, dit zijn een aantal voorbeelden:

 • Organisatiescan: leer- en ontwikkel behoefte in beeld brengen;
 • Loopbaan coaching: ontdek je talent, zit je goed op je plek;
 • Ontwikkeling van eigen (online) leeromgeving; begeleiding/ didactiek;
 • LLO cultuur door training: methodiek invoeren en/of vaardigheidstraining;
 • Coachingsvaardigheden voor leidinggevenden en medewerkers.

We houden het doel voor ogen en denken graag met je mee over passende en aansprekende activiteiten die jouw bedrijf en medewerkers verder brengen en waarbij je deze subsidie kunt benutten.

Ja dit wil ik en nu?

Er zijn dit jaar twee tijdvakken aangeduid voor de aanvraag: maart (gesloten) en tussen 1 tot en met 30 september. Dit zijn de stappen: 

 1. Plan een intake gesprek, op dit moment doe ik dit telefonisch of via een conference call.
 2. Ik maak een plan en een offerte welke direct gebruikt kunnen worden in de subsidieaanvraag. Deze ontvang jij en de subsidie expert.
 3. Wijzigingen in het plan worden zo snel mogelijk doorgevoerd.
 4. Ondertussen heeft de subsidie expert contact met je opgenomen om de benodigde documentatie aan te leveren.
 5. Alle aanvragen worden binnen 18 weken afgehandeld, echter individuele aanvragen kunnen in april al bericht krijgen.  
 6. Initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten echter kunnen we eerder starten en dan kan ik hierbij een maximum risico inbrengen. Zoals bij risico’s uitgelegd.
 7. Uitvoering project, maximum duur is 12 maanden, minimaal verwacht ik 3 maanden betrokken te zijn.
 8. Uiteraard is er ook een eindverantwoording in de vorm van een controle protocol, eindverslag en evaluatie nodig. Hier ondersteunt de subsidie expert bij.

Bronnen

Slim Werkgeven – Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Staatscourant – volledige regeling omschreven
Vraag & Antwoord document – SLIM-regeling door de overheid