Strategie

Strategie coaching

Als je niet weet waar je naar toe wilt, dan is iedere weg goed

Herken je dit: ‘Vorig jaar hebben wij bepaald waar we naar toe willen door te bepalen wat ons bestaansrecht is (missie), wat we willen zijn (visie) en hoe we daar willen komen met de inzet van (schaarse) mensen & middelen, kortom de strategie. Zowel wat we willen zijn als hoe we daar willen komen is natuurlijk aan verandering onderhevig.’

Zo is het bij elk bedrijf en omdat het goed is daar we daar periodiek (lees: jaarlijks) expliciete en onderbouwde keuzes in maken, begeleid ik bedrijven bij hun strategie sessies. Ik ben als adviseur aanbevolen door het NCD (de Nederlandse Vereniging voor Directeuren en Commissarissen).

Het doel van de strategie coaching: het afstemmen van de verwachtingen en of doelstellingen voor de komende periode door expliciet keuzes te maken.

Voor wie

Een directieteam, raden van toezicht / commissarissen, managementteam. Allen hebben ze te maken met de dynamiek van de organisatie, de heersende cultuur, de historie en eigen verwachtingen en verlangens. Een bont gezelschap van persoonlijkheden en een communicatie stijl die niet altijd effectief is (wie is er het meest aan het woord en wie nooit?). Al deze zaken kunnen ervoor zorgen dat strategie sessies niet zo effectief zijn als ze zoude kunnen zijn. Daarom ben ik als externe coach en expert in teamdynamiek uitermate geschikt om deze teams de begeleiden bij dit proces.

Wanneer één of meerdere van onderstaande uitspraken op jouw team of jouw bedrijf van toepassing zijn kan mijn strategie coaching van grote meerwaarde zijn:

  • Er heerst een perceptie dat de besluitvorming traag verloopt
  • De doelstellingen worden niet (voldoende) geconcretiseerd
  • Tijdens overleg is de communicatie niet in balans of effectief
  • Er is onvoldoende begrip bij de verschillende portefeuillehouders onderling
  • Een compleet overzicht is niet adequaat te verkrijgen
  • Verwachtingen en belangen zijn onvoldoende besproken
  • ….

Reflectieverslag

Strategie coaching is maatwerk en kan periodiek (elk kwartaal) een sessie zijn waarin inhoudelijk de zaken besproken worden en ik als coach begeleid. Deze begeleiding bestaat onder andere uit het stellen van kritische vragen, soms enigszins provocerend om de uitdagingen op te zoeken. Ook let ik goed op de teamdynamiek en communicatiestijlen. Na de sessie krijgt het team altijd een reflectieverslag. Elke deelnemer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en kan aan de hand van de strategie coaching ook groeien en ervoor kiezen aanvullend 1:1 coaching te krijgen.

Wij hebben twee sessies gehad, bij beide hebben we meer inzicht en begrip gekregen. Bijvoorbeeld waarom bepaalde doelstellingen ingebracht zijn. We hebben ook verder gekeken dan komend jaar. Tijdens de sessies was Karlijn scherp vanuit de achtergrond, dit maakte dat wij allen alert waren en wij veel gezamenlijke keuzes hebben gemaakt. Over een half jaar nodigen we Karlijn weer uit.